Autorizācija

Kļūt par LRA biedru

K­ļūstot par Latvijas Reklāmas asociācijas biedru, iespējams gan aktīvi iesaistīties industrijas pilnveidošanā, gan saņemt dažādas priekšrocības:

ATLAIDES UZ LRA RĪKOTAJIEM PASĀKUMIEM

  • LRA Gada konference - ielūgumi un atlaides dalībai
  • Starptautiskais reklāmas konkurss Golden Hammer – atlaides konkursa darbu iesniegšanai un ielūgums konferences apmeklējumam

AKTĪVA LĪDZDALĪBA

  • iespēja darboties kāda no LRA izveidotajam struktūrvienībām un/vai darba grupām dažādu ar nozari saistītu jautājumu risināšanā

 INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA 

  • informācijas apmaiņa, topi un pētījumi par reklāmas tirgu un tajā notiekošajām aktivitātēm

DOMU APMAIŅA

  • iespēja klātiene tikties ar nozares vadošajam personām un piedalīties diskusijas par industrijas aktualitātēm

Aktuāli aģentūrām! AĢENTŪRas LRA IETVAROS IR ARĪ EACA BIEDRI 

Biedrībā Latvijas Reklāmas asociācija uzņemtās aģentūras vienlaicīgi kļūst arī par EACA (European Association of Communications Agencies) pilntiesīgiem biedriem. EACA regulāri sniedz aktuālāko informāciju par dažādām ar nozari saistītām likumdošanas iniciatīvām Eiropā, kā arī organizē jauno reklāmas darbinieku online apmācību kursu, ko sastādījuši Eiropas labākie reklāmas un marketinga speciālisti. Pēc kursa apgūšanas iespējams kārtot eksāmenu un iegūt Eiropas atzītu sertifikātu EAC (European Advertising Certificate). Paralēli LRA biedru naudas maksai, stājoties Asociācijā, aģentūras apņemas maksāt EACA biedru naudas maksu. EACA biedra naudas maksa veidojas izdalot EACA rēķina summu ar Asociācijā esošo aģentūru skaitu. EACA biedru nauda 2018. gadā būs 115,00 EUR no katras aģentūras.

Vienreizēja iestāšanās maksa LRA - 220,- €

Dalības maksa jāveic par katru ceturksni - 350,- € (gadā - 1400,-€) 

Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas, aicinām iepazīties arī ar Latvijas Reklāmas asociācijas statūtiem.