Autorizācija

Aktuāli 2023

Šeit turpmāk atradīsiet aktuālāko informāciju par Latvijas Reklāmas asociācijas biedriem, kā arī mūsu biedru - aģentūru- komentārus un ieteikumus.

Apakšsadaļā "3 galvenās lietas radošajā jomā" atradīsiet radošo aģentūru vadītāju prognozes un akcentus, bet sadaļā "3 galvenās lietas mediju jomā" mediju aģentūru vadītāju ieteikumus, kam jāpievērš uzmanība šajā gadā.

Ar visu LRA biedru pēdējo publiski pieejamo aktuālo gada pārskatu galvenajiem rādītājiem - apgrozījumu, peļņu, vidējo darbinieku skaitu - var iepazīties šeit:

Biedru Finanšu datu apkopojums par 2021. gadu