Autorizācija

3 galvenās lietas mediju jomā

2023. gadā

Normunds Roziņš, EssenceMediacom vadītājs:
Mākslīgais intelekts kļūs vēl pieejamāks un ikdienā biežāk pielietots, jautājums ir, vai un kā mēs to izmantojam.
Reklāmdevēji kļūs arvien jūtīgāki mediju izvēlē savās kampaņās.
Globālo krīžu ietekmē reklāmdevēji turpinās aktīvi iesaistīties sociālajās kampaņās un labdarības akcijās.

Ivo Rundāns, Havas Media vadītājs:
Darbinieku talantu, zināšanu attīstīšana un jaunu kolēģu piesaiste.
TV reklāmas tirgus stabilizēšanās un jaunu reklāmas iespēju attīstība digitālajās platformās pie Latvijā radīta TV satura.
Digitālās vides reklāmas risinājumu pieaugums Rīgā un 2024.gada perspektīvā arī citās Latvijas pilsētās.

Andis Laveiķis, Initiative Latvia valdes loceklis:
Padziļināta biznesa izpratnes veidošana, lai saprastu katras mārketinga darbības (īpaši cenas) ietekmi uz biznesa rezultātiem.
Padziļināta patērētāja izpratne – personalizētu piedāvājumu veidošana un komunikācija.
Nepārtrauktība komunikācijā un zīmola redzamības uzturēšana arī ekonomikas lejupslīdē.

Elīna Dīcmane, Inspired vadītāja:
Lielākais izaicinājums nozarei – auditorijas sasniedzamības (reach) nodrošināšana mediju fragmentācijas apstākļos.  Tas prasa gan prasmīgāku mediju plānošanu, gan arī lielākas reklāmdevēju investīcijas. Reklāma var nostrādāt tikai tad, ja tā sasniedz cilvēkus.
Reklāmas tirgū turpinās ienākt jauni, vēl nebijuši kanāli. Nozarei būs dinamiski jāpielāgojas un jāizmanto radoša pieeja, lai sasniegtu ekonomiski aktīvo auditoriju. Tas vairos pieprasījumu pēc dažādiem “viral” un nestandarta mediju risinājumiem. Jaunas prasmes un pieeja būs nepieciešamas arī jauno vides reklāmas formātu efektīvā plānošanā.
Pēc epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanas cilvēki atgriezušies fiziskajos veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās. Lai panāktu ilgtermiņa reklāmas ietekmi uz mērķauditoriju, īpaši aktuāla kļūst visu kanālu (omnichannel) pieredzes veidošana, apvienojot to ar pēdējos gados aktuālo “performance” mārketingu.

Domas Ūselis, MEDIA HOUSE vadītājs:
Media House 2023. gadā turpinās iesākto mediju skolas projektu, kas palīdz celt mediju nozares profesionalitātes līmeni. 
Līdz šim vairāk par 20 semināriem un 600+ dalībnieku. 
Viens no izaicinājumiem ir krievvalodīgo auditorijas samazinājums TV un alternatīvo mediju risinājumu meklēšana.

Ansis Štāls, mediju aģentūras Mindshare vadītājs: 
Ekonomiskās stagnācijas dēļ mārketingā redzēsim vēl izteiktāku īstermiņa plānošanu, tiecoties pēc tūlītējiem pārdošanas rezultātiem.
Pieaugs likumdevēju spiediens uz reklāmas nozari, atsevišķām nozarēm cenšoties piepildīt iekšējos mērķus, kuri nav saskaņoti ar visām iesaistītajām pusēm. 
Digitālie vides ekrāni, paplašinoties esošajiem tīkliem, kļūs par neatņemamu mediju plānu sastāvdaļu, visticamāk kompensējot televīzijas kā vēsturiskā aptveres piegādātāja sarukumu.

Kārlis Zembergs, "Nord Media Group" valdes priekšsēdētājs: 
Ņemot vērā “stagflācijas”, kapitāla izmaksu pieauguma un vispārējas nenoteiktības apstākļus, 2023. gadā izaicinoša un svarīga mārketinga komponente ir optimālu mediju investīciju definēšana un izlietojums, uzsvaru liekot uz kampaņu efektivitātes mērījumiem un elastību - spēju ātri pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem. Aktuāls ir lokālo un globālo mediju proporcijas pārvērtējums un prioritāšu definēšana, jo inflācijas spiediena rezultātā var nākties lemt par šaurāku komunikācijas kanālu izlasi. Sīvākā konkurence saglabājas video reklāmu kategorijā (TV, CTV, VOD, DOOH). Saistībā ar pāreju uz “cookie-less” pieeju svarīgāki nekā jebkad iepriekš kļūst pašu reklāmdevēju īpašumā esošie dati (t.s. 1st party data) un to analītika, sasaiste ar mārketinga aktivitātēm - joma, kurā mediju aģentūras būtiski kāpinājušas kompetenci un kapacitāti. Šis laiks var kalpot kā izrāviena sākumpunkts zīmoliem, kuri gudri izmantos konkurentu “sabremzēšanos”. 
Nozarei kopumā aizvien jākāpina produktivitāte, ieviešot visaptverošas automatizācijas un piesaistot jaunus talantus.

Ritvars Macieša, Sparta Media vadītājs: 
Inflācija un tās radītās sekas uz reklāmas nozari un uzņēmējdarbību kopumā.
Uzticams mediju saturs un ziņas.
Kvalitatīva un neatkarīga mediju izpēte.

Egija Dzene, Mediju biznesa vadītāja, Publicis Groupe Latvia / MMS COMMUNICATIONS LATVIA SIA: 
Pēc piedzīvotā pieauguma mārketinga aktivitāšu investīcijās prognozētā taupīšana ir arī vērtīgs impulss viedākas pieejas meklējumiem. Mediju lauciņā atkal izšķiroša nozīme būs datiem, to analīzei un gudrai datu izmantošanai mediju vietu izvēlē un pirkšanā.