Autorizācija

Labā prakse

Dokumenti veidoti ņemot par piemēru EACA (European Association of Communications Agencies) izstrādātās labās prakses vadlīnijas un "World Federation of Advertisers" izstrādāto dokumentu "Selecting a media agency".

Radošo aģentūru Labās prakses dokumenta izstrādāšanā piedalījās Ģirts Ozols, Varis Lāzo un Ivo Valdovskis

Mediju aģentūru Labās prakses dokumenta izstrādāšanā piedalījās Baiba Liepiņa, Kristīne Kalniņa - Ūsele un Dāvids Štēbelis

Dokumenta "Profesionālās ētikas vadlīnijas mediju konsultantiem un auditoriem Latvijā" primārais mērķis ir veidot vienotu izpratni par profesionālās ētikas standartiem konsultantam vai auditoram, apstrādājot darba uzdevuma izpildei nodotu informāciju un datus, atbildīgi izturēties pret reklāmdevēju, mediju un aģentūru komerciāli sensitīvo informāciju, nodrošinot atbilstošus aizsardzības pasākumus, kas balstīti uz profesionālām ētikas normām un atbilst starptautiskajām un nacionālajām tiesību normām.