Autorizācija

Ētikas Padome

Ētikas padome ir Latvijas Reklāmas asociācijas veidota struktūrvienība, kas izvērtē reklāmu atbilstību ētikas normām, kas ietvertas Latvijas Reklāmas profesionāļu ētikas kodeksā. Ētikas padome savas kompetences robežās vērtē sūdzības un sniedz atzinumu.


Ētikas padomes sastāvs:

BAIBA LIEPIŅA

IEVA GOLDBERGA

KRISTĪNE KALNIŅA - ŪSELE

LINDA BĪRIŅA

VALDIS MELDERIS

VARIS LĀZO

LINDA SAULĪTEĒTIKAS PADOMES Atzinumi un VIEDOKĻI: