Autorizācija
 • Pirmdiena
 • Otrdiena
 • Trešdiena
 • Ceturtdiena
 • Piektdiena
 • Sestdiena
 • Svētdiena
 • Saeimas komisijas sēde par likumprojektu "Enerģijas dzērienu aprites likums"
 • Starpinstitūciju / Starpkomisiju sanāksme par grozījumiem MK 19.08.2014 noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
 • LRA Ētikas padomes sanāksme
 • LRA valdes sēde
 • LRA biedru kopsapulce
 • LRA valdes sēde