Autorizācija

Asociāciju diskusija

Konkurences padomes sadarbības asociāciju diskusija par Konkurences padomes dokumenta projektu "Vadlīniju asociācijām un to biedriem par Konkurences likuma 11. pantā minētā aizlieguma ievērošanu". Par šī dokumenta projektu asociācijām jāsniedz komentāri un priekšlikumi līdz 19. jūlijam.