Autorizācija

Kļūt par LRA biedru

Biedrība Latvijas Reklāmas Asociācija ir sabiedriska organizācija, kurā ir apvienojušies mediji, aģentūras un mediju pētniecības uzņēmumi. Saskaņā ar biedrības Statūtiem LRA mērķis ir attīstīt reklāmas nozari Latvijā, veicinot reklāmas atbilstību ētikas normām, veidojot labas reklāmas praksi un paužot kompetentu viedokli par reklāmas nozarei būtiskiem jautājumiem, īpaši gadījumos, kad tiesiskā regulējuma jomā tiek aizskartas reklāmas nozarē darbojošos personu profesionālās intereses, tiek radīti nepamatoti ierobežojumi reklāmai, tiek apdraudēta vai pārkāpta labas reklāmas prakse. 

LRA darbības 3 galvenie mērķi:

  • Vide, kas nodrošina biedru biznesa ilgtspēju.
  • LRA ir ērts instruments - platforma, kuras ietvaros un ar kuru risināt nozarē aktuālus jautājumus.
  • Izglītošana un attīstība.

K­ļūstot par Latvijas Reklāmas asociācijas biedru, iespējams gan aktīvi iesaistīties nozares pilnveidošanā, gan saņemt dažādas biedra priekšrocības. 

Aktuāli aģentūrām! VISAS AĢENTŪRas LRA IETVAROS IR ARĪ EACA BIEDRI 

Biedrībā Latvijas Reklāmas asociācija uzņemtās aģentūras vienlaicīgi kļūst arī par EACA (European Association of Communications Agencies) pilntiesīgiem biedriem. EACA regulāri sniedz aktuālāko informāciju par dažādām ar nozari saistītām likumdošanas iniciatīvām Eiropā, kā arī organizē jauno reklāmas darbinieku online apmācību kursu, ko sastādījuši Eiropas labākie reklāmas un marketinga speciālisti. Pēc kursa apgūšanas iespējams kārtot eksāmenu un iegūt Eiropas atzītu sertifikātu EAC (European Advertising Certificate). Paralēli LRA biedru naudas maksai, stājoties Asociācijā, aģentūras apņemas maksāt EACA biedru naudas maksu. EACA biedra naudas maksa veidojas izdalot EACA rēķina summu ar Asociācijā esošo aģentūru skaitu. EACA biedru nauda 2023. gadā ir 120,00 EUR no katras aģentūras.

Vienreizēja iestāšanās maksa LRA - 220,- €

Dalības maksa jāveic par katru ceturksni - 402,50 € (gadā - 1610,-€) 

Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas, aicinām iepazīties arī ar Latvijas Reklāmas asociācijas statūtiem.