Autorizācija
0

1. decembrī European Interactive Digital Advertising Alliance summit

Iespēja apmeklēt European Interactive Digital Advertising Alliance sammitu, kas notiks š.g. 1.decembrī, Briselē.

Vairāk informācijas: http://www.edaasummit.eu/

 

 

 

 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)