Autorizācija
0

EIROPAS REKLĀMAS REDZAMĪBAS INICIATĪVA

EACA (European Association of Communications Agencies) kopā ar IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) un WFA (World Federation of Advertisers) ir uzsākuši darbu pie reklāmas redzamības vienotas sertifikācijas sistēmas Eiropā.
 
Jau zināmu laiku reklāmas nozarē bija identificēta nepieciešamība uzlabot digitālās reklāmas kvalitāti un izstrādāt stabilas digitālās mērīšanas metodes, kas nodrošinātu reklāmdevējus arvienotiem digitālās reklāmas auditorijas sasniedzamības un efektivitātes parametriem, lai analizētu reklāmas un to ietekmi uz zīmolu. 
 
Attīstot šo iniciatīvu, iesaistītajām pusēm ir pārliecība, ka precīzāki un konsekventāki reklāmas redzamības mērījumi un parametri palīdzēs izveidot ticamāku digitālo OTS (opportunity-to-see)- iespēju redzēt reklāmu digitālajā vidē, uzlabot digitālās reklāmas salīdzināmību ar televīzijas reklāmu, un virzību tuvāk digitālajiem GRP.
 
Kāds ir šīs iniciatīvas konteksts?
 
Digitālie kanāli ir nozīmīgi reklāmas kanāli, lai sasniegtu zīmolu mērķus, kā arī lai iegūtu datus par auditorijām un kontekstuālos datus, tomēr tiem ir jānodrošina iespēja redzēt reklāmu, lai pētniecības uzņēmumi to varētuprecīzi un konsekventi izmērīt ar vienotu pieeju visos tirgos.
Šīs iniciatīvas mērķis ir saskaņota un vienota prakse Eiropā un citā valstīs, veidojot kopīgus standartus un pamatnostādnes digitālās reklāmas mērīšanā, analītikā un pārdošanā. 
 
Iniciatīva tiek attīstīta:
  • Lai palīdzētu ievērojami samazināt datu atšķirības starp dažādiem reklāmas redzamības mērīšanas instrumentiem.
  • Lai nodrošinātu, ka šādi gadījumi tiek risināti saskaņotā veidā visos tirgos.
Kādi ir šīs iniciatīvas galvenie uzdevumi?
 
  1. Paaugstināt minimālos kvalitātes standartus digitālās reklāmas mērījumos visām ieinteresētajām pusēm Eiropā.
  2. Uzlabot (interneta) lietotāju pieredzi, lietotāju mainīgo vēlmju kontekstā.
  3. Veikt digitālās reklāmas ekspozīciju mērījumus, kas tiek uzskatīta par galveno soli, lai palielinātu uzticību digitālās reklāmas jomā.
  4. Uzlabot uzticamību digitālās reklāmas videi.
Vairāk informācijas un dokumenti ir pieejami šeit: 

 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)