Autorizācija
0

Enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumi ir pretrunā ar ES pamatprincipiem

Latvijas Reklāmas asociācija uzskata, ka likumprojekta “Enerģijas dzērienu aprites likums” tālāka virzība nav atbalstāma, jo tajā ietvertie enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumi ir absurdi un ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipiem un normatīvajiem aktiem, kā arī nostādīs nevienlīdzīgas konkurences pozīcijās Latvijā reģistrētus medijus.

Latvijas Reklāmas asociācija Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai nosūtījusi vēstuli, kurā atkārtoti norāda, ka likumprojektā paredzētie ierobežojumi nesasniegs tā autoru uzstādītos mērķus, proti, rūpes par sabiedrības veselību. Tā kā plānotajiem enerģijas dzērienu aprites un reklāmas ierobežojumiem nav ne zinātniska, ne juridiska pamatojuma, asociācija aicina likumdevējus attiekties no likumprojekta tālākas virzīšanas un likuma pieņemšanas.

Vienlaikus Latvijas Reklāmas asociācija Saeimā iesniegusi priekšlikumu no likumprojekta izslēgt pantu, kurā noteikti enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumi.

“Vairākās Eiropas Savienības valstīs, pamatojot ar iespējamu sabiedrības veselības apdraudējumu, ir bijuši mēģinājumi ierobežot noteiktu produktu reklāmu un mārketinga aktivitātes. Tomēr Eiropas Savienības tiesa jau vairākkārt ir lēmusi par šādu ierobežojumu neatbilstību savienības normatīvajiem aktiem un tirgus darbības pamatprincipiem, nosakot, ka citās Eiropas Savienības valstīs brīvi reklamētu un izplatītu preču reklāmas un mārketinga ierobežojumi pieļaujami vienīgi tādā gadījumā, ja pastāv zinātniski pierādījumi par to kaitīgumu veselībai. Ja zinātniska pamatojuma nav, tie uzskatāmi par brīvas preču aprites ierobežojumiem,” uzsver Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

Asociācijas vadītāja akcentē, ka zinātnisku pierādījumu par enerģijas dzērienu kaitīgumu nav. Gluži pretēji, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2015. gada 27. maijā publicētajā “Zinātniskajā atzinumā par kofeīna nekaitīgumu” secinājusi, ka ne pieaugušo, ne bērnu veselībai nav kaitīga kofeīnu saturošu produktu, arī enerģijas dzērienu, lietošana mērenās devās.

B.Liepiņa norāda, ka, ieviešot enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumus Latvijā, reklāmdevējiem netiek izslēgta iespēja izmantot citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētus medijus un sasniegt sev vēlamo auditoriju Latvijā. Piemēram, reklāmu var izvietot ārvalstu interneta portālos un sociālajos medijos, uz kuriem ierobežojumi neattieksies. Tāpat jāņem vērā, ka gandrīz visi lielākie enerģijas dzērienu ražotāji investē līdzekļus ar sportu, mūziku un mākslu saistītos un jauniešiem interesantos projektos, kas pieejami bez teritoriāliem ierobežojumiem.

Enerģijas dzērieni ir tikai viens no kofeīnu saturošiem produktiem, turklāt pētījumu centra SKDS pētījumā, kas tika veikts pēc Latvijas Ārstu biedrības pasūtījuma, secināts, ka izplatītākais kofeīna uzņemšanas avots Latvijas jauniešiem ikdienā ir tēja, kafija, kolas tipa dzērieni un šokolāde, un tikai 3% veido enerģijas dzērieni.

“Atbalstot likumprojektā paredzētos enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumus, Saeimas deputāti pieņemtu lēmumu, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipiem un regulējumu. Turklāt ierobežojumu noteikšana nostādīs Latvijā reģistrētus medijus nevienlīdzīgās konkurences pozīcijās,” uzsver B.Liepiņa.

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)