Autorizācija
0

Izveidota aģentūru labā prakse Īrijā

Īrijas Reklāmas praktizētāju institūts IAPI (Institute of Advertising Practitioners in Ireland) un Reklāmas asociācija Īrijā (Association of Advertisers in Ireland) ir izveidojuši labās prakses ceļvedi piemērotākās aģentūras izvēlei "The IAPI Guide to Finding the Right Agency".

IAPI un Reklāmas asociācija Īrijā ir izveidojuši 8 īsus vecāko klientu un kunkursu konsultantu video klipus, kuros tie pauž viedokli par spēcīgu konkursu procesu ieguvumiem. Galvenais ieguvums izvēloties pareizo aģentūru ir potenciālie zīmola un biznesa komerciālie panākumi.

"Esam lepni, ka varam kaut kādā veidā palīdzēt savest kopā lieliskus zīmolus ar izcilām aģentūrām. Ceram, ka šis resurss noderēs un vēlam Jums panākumus kā ar šī brīža aģentūru partneri, tā arī ar nākotnes izvēlēm!"

Ja esiet jaunas aģentūras meklējumos, veltiet pāris minūtes industrijas kolēģu veidotajiem aģentūru labās prakses video!

 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)