Autorizācija
0

LATVIJAS MEDIJU REKLĀMAS TIRGUS 2016. GADĀ SASNIEDZIS 77,6 MILJONUS EIRO.

 

Ar Latvijas mediju reklāmas tirgus apkopojuma plašāku versiju un relīzi iespējams iepazīties zemāk

 

 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)