Autorizācija
0

Mediju aģentūru Initiative Latvia turpmāk vadīs Rimants Jugans

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)