Autorizācija
0

Par Rīgas domes izsludināto logotipa un saukļa konkursu.

Latvijas Reklāmas asociācijas uzmanības lokā ir nonācis Rīgas Domes un Rīgas pilsētas būvvaldes kopīgi rīkotais konkurss „Rīgas vizuālās identitātes logotipa izstrāde”.

Latvijas Reklāmas asociācija atzinīgi vērtē Rīgas Domes un Rīgas pilsētas būvvaldes iniciatīvas iesaistot iedzīvotājus, veicinot radošumu un veidojot  pašvaldības un iedzīvotāju dialogu, arī tādā Rīgai nozīmīgā procesā kā tās logo izstrāde.

Kā 2015.gada 15.septembra preses relīzē norādīts, kopā ar iedzīvotājiem tiks meklēts pilsētas logo, attiecīgi izsludinot konkursu par logotipa grafiskā risinājumu un saukli. Iepazīstoties ar konkursa nolikumu, rodas iespaids, ka pilsētas logo un sauklis tiks izvēlēts no iesniegtajiem konkursa darbiem, iespējams tos pārveidojot.

Gan logotipa grafiskais risinājums, gan sauklis ir grafiskās identitātes pamatelementi, un tiem ir jābūt cieši saistītiem ar pilsētas zīmola izveidi, kurš balstīts uz vīziju par Rīgu. Ticot, ka Rīgas Dome pilsētai vēlas zīmolu ar nākotni, tā izstrāde būtu uzticama profesionāļiem, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Vēlamies vērst uzmanību, ka pilsētas zīmols ir daudz plašāks jēdziens, kas ietver sevī iedzīvotāju pieredzi saskarsmē ar pilsētu, tās vērtībām un nākotnes vīziju, kā arī daudziem citiem aspektiem, ne tikai logotipu un saukli. Zīmola izstrādei un tā vizuālajiem risinājumiem nepieciešama stratēģija un vīzija par Rīgu nākotnē.

Iepazīstoties ar iepriekšminētajā preses relīzē norādīto konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu, rodas pamatotas šaubas par komisijas kompetenci zīmola izveides un izvērtēšanas jomā, ņemot vērā, ka pieredze šajā jomā ir vienam vai diviem komisijas locekļiem.

Latvijas Reklāmas asociācija ir pārliecināta, ka Rīgai un tās zīmolam ir milzīgs nākotnes potenciāls, tāpēc aicinām Rīgas Domi uzticēt tās zīmola izveidi profesionāļiem. Izsludinātā konkursa ietvaros iegūtos darbus būtu iespējams izmantot tikai un vienīgi kā fona informāciju.

Aicinām Rīgas Domi arī turpmāk iesaistīt iedzīvotājus un veicināt radošumu un pašdarbību dažādo pilsētas svētku un projektu, kā, piemēram, Staro Rīga, Eglīšu ceļš, Baltās naktis, Rīgas pilsētas svētki, un citu pilsētas radošo notikumu ietvaros.

Cieņā,

Baiba Liepiņa

Latvijas Reklāmas asociācijas Valdes priekšsēdētāja

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)