Autorizācija
0

NEPLP lēmums sodīt TVNET ir cenzūra, kas apdraud mediju un vārda brīvību

Latvijas Reklāmas asociācija (LRA) pievienojas Latvijas Žurnālistu asociācijas aicinājumam NEPLP nekavējoties atcelt lēmumu, ar kuru tiek sodīta TVNET GRUPA.

Š. g. 18. maijā NEPLP pieņēma lēmumu Nr. 199/1-2 (18012000000723-2) par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 18012000000723[1], ar ko mediju uzņēmumam TVNET GRUPA tiek piemērots 8500 eiro naudas sods.

NEPLP rīcība, pieņemot šo lēmumu, ir ne tikai pretrunā ar Satversmes 100.pantu, kas nosaka, ka “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta”, bet arī apdraud brīvu mediju pastāvēšanu, kas ir viens no demokrātiskas sabiedrības un valsts priekšnoteikumiem.

Mēģinot pamatot lēmuma leģitimitāti, lēmuma pilnajā tekstā NEPLP skaidro jēdziena “deportācija” dažādās asociācijas, kas veidojas no šī jēdziena interpretācijām tikai no tādiem selektīvi izvēlētiem avotiem, kas labi iederas NEPLP argumentācijas veidošanā, cita starpā atsaucoties uz Valsts arhīva norādi par to, ka “bijušās PSRS teritorijā jēdziens “deportācija” pamatā vēsturiski asociējas ar totalitāras diktatūras īstenotām politiskām represijām”. Lai cik paradoksāli tas nebūtu, vēlāk, pieņemot lēmumu par TVNET grupas sodīšanu, NEPLP locekļi paši veic šādas politiskas represijas aktu pret mediju,  kura žurnālists, veicot savus darba pienākumus, atspoguļo opozīcijā esoša politiķa viedokli.

LRA iestājas par mediju brīvību un vārda brīvību, par žurnālistu brīvību profesionāli darīt savu darbu, par viedokļu daudzveidību. Mēs iestājamies par Latviju kā tādu valsti, kur “valsts ir tas, par ko mēs varam sarunāties šodien, nevis tas, par ko mēs esam vienojušies klusēt”[2].

Aicinām NEPLP locekļus ievērot Satversmi un atcelt minēto lēmumu.

LRA vārdā, Baiba Liepiņa.

Kontakti: Baiba Liepiņa, valdes priekšsēdētāja, Latvijas Reklāmas asociācija, baiba.liepina@lra.lv

 

[1] https://www.neplp.lv/lv/media/5910/download?attachment

[2] Ilmārs Šlāpins, "Manuskripti nedeg. Pašcenzūra un cenzūra", Subject Creativity, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=pZLZS1bFmPY

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)