Autorizācija
0

Praktiski noderīga informācija aģentūrām par GDPR

Lai sagatavotos un sakārtotu uzņēmuma dokumentāciju un procesus aģentūrās, EACA- Eiropas komunikācijas aģentūru asociācija ir sagatavojusi informatīvu materiālu par to, kas jāzina aģentūrām.

Dokumentu var atrast šeit:

http://eaca.eu/wp-content/uploads/2018/02/EACA-GDPR.pdf

 

 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)