Autorizācija
0

Rīgā norisinās 2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums

Viens no digitālās revolūcijas izaicinājumiem ir sabiedrības pārveide, cilvēkiem no pasīviem mediju un informācijas lietotājiem kļūstot par aktīviem un kritiskiem to lietotājiem, tai skaitā, satura radītājiem un izplatītājiem. Cilvēki dažkārt nespēj orientēties faktos, neatšķir patiesību no baumām, nespēj identificēt propagandas vai sabiedrisko attiecību radīto saturu, reizēm pat melus un maldīgu informāciju uztver kā patiesību, ticot visam, kas pieejams medijos, tostarp sociālajos medijos, blogos un mājaslapās. Robeža starp vārda un izpausmes brīvību un nepareizu mediju izmantošanu, veicinot cenzūru, naida runu, bailes un dezinformāciju, ir ļoti trausla.

UNESCO uzsver, ka drošība ir viens no svarīgākajiem aspektiem ne vien indivīdu, bet arī institūciju un demokrātijas iekārtu spēcināšanā. Tādēļ nepieciešams atrast labākās pieejas un veidus, kas vienlaikus veicinātu sabiedrības zināšanas par to, kā "dekodēt" ar mediju un citu informācijas kanālu starpniecību saņemto saturu, kā arī ļautu tā veidošanā iesaistīties pašiem, neaizskarot savas un citu intereses.

Forums pulcēs ekspertus no medijiem, bibliotēkām un interneta industrijām, lai diskutētu par viņu lomu medijpratības un informācijpratības kompetenču veicināšanā. Tajā tiks diskutēts arī par to, kā medijpratība un informācijpratība var veicināt starprasu izpratni un ietekmēt daudzveidīgas sabiedrības. Eksperti spriedīs par mediju ētikas nozīmi un pašregulācijas mehānismiem mediju uzticamības stiprināšanā, kā arī tiks prezentētas dažādas izglītības pieejas un pieredzes.

2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums Rīgā ir viena no galvenajām reģionālajām sagatavošanās sanāksmēm, tuvojoties Vispasaules GAPMIL nedēļas norisēm, Vispasaules Medijpratības un informācijpratības konferencei un pirmajai GAPMIL ģenerālasamblejai Sanpaulu, kas notiks Brazīlijā no 2. līdz 5. novembrim. 

Forumu rīko UNESCO sekretariāts, Eiropas Komisija un Globālā alianse sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā (GAPMIL) sadarbībā ar Latvijas Republikas valdību. Tas veltīts medijpratībai un informācijpratībai Eiropā, risinot jautājumus par tiesiskas, caurspīdīgas, atvērtas, drošas un iekļaujošas informatīvās vides nodrošināšanu.

2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības foruma norise sadarbībā ar Lattelecom tiks translēta arī tiešsaistē.

Vairāk informācijas par forumu šeit.

Resurss: Latvijas Vēstneša portāls par likumu un valsti 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)