Autorizācija
0

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS INSPIRED ACADEMY RUDENS SEMESTRIM

Sākusies pieteikšanās Inspired Academy rudens semestrim, arī šogad piedāvājot LRA biedriem 15% atlaidi jebkuram lekciju kursam.

Šajā semestrī ne tikai daudz tiks runāts, bet arī daudz darbosies! Tā sola viens no rudens semestra jaunumiem – lekciju kurss „Praktiskais digitālais mārketings”, kas paredzēts jaunajiem uzņēmējiem vai tiem, kuri vēlas par tādiem kļūt, apzinoties, ka pirmie soļi, sākot no mājaslapas veidošanas un beidzot ar pārdošanu internetā, būs jāveic pašiem.

Kurss „Sadarbība ar aģentūrām” palīdzēs labāk izprast vienas puses (klienta) vai otras puses (aģentūras) darba specifiku un organizāciju. Kursa „Mārketinga pamati” lekcijas iepazīstinās ar mārketinga konceptu un aprakstīs svarīgākos mārketinga rīkus, taču digitālās vides izzinātājiem un tiem, kuri ir atbildīgi par digitālo kanālu integrēšanu mārketinga stratēģijā, jaunā skatījumā un izpildījumā tiek piedāvāts kurss „Mārketings digitālajā laikmetā”.

Un, protams, Inspired Academy nemainīgās vērtības – „Zīmolvadība” zīmolu lolotājiem, „Integrētās mārketinga komunikācijas” – efektīvas komunikācijas veidotājiem, „Patērētāju uzvedība” – tiem, kuri vēlas izprast parētētāju paradumus, „Zināšanu vadība” – prasmei uzņēmumam svarīgu informāciju pārvērst zināšanās, kā arī „Uzvedības ekonomika” –  lai veidotu savas mārketinga programmas atbilstoši prognozējamai cilvēku uzvedībai.

Ar visu kursu sīkāku aprakstu un pasniedzējiem būs iespējams iepazīties ievadlekcijā, kas notiks 24.augustā, plkst.18.30, Tērbatas ielā 30, 4.stāvā.

Vairāk informācijas mājaslapā – www.inspiredacademy.lv. Pieteikšanās šeit.

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)