Autorizācija
0

Uzņēmuma reģistrā apstiprinātas izmaiņas LRA valdē

2018. gada 15. februāra kopsapulcē par jauno LRA valdes locekli tika ievēlēta Ljeta Putāne, kura nomainīja līdzšinējo valdes locekli Egmontu Gržibovski.

Ljeta Putāne ir LRA biedra McCANN Rīga izpilddirektore. 

Vairāk informācijas http://www.mccann.lv/

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)